„Podstata vodcovstva nespočíva v tom,
ako ďaleko sa dostaneme my, ale kam až privedieme druhých.“
NEZNÁMY AUTOR
Headhunting
Interim Management
Recruitment
Temporary Placement
Professional Linkedin Profile