„Vyberaj si ľudí, s ktorými pôjdeš dopredu, nie aby si zostal stáť."
NEZNÁMY AUTOR
Headhunting
Interim Management
Recruitment
Temporary Placement
Professional Linkedin Profile